Pünkösd után

2020.06.02

Karácsony a születés, nagypéntek a halál, húsvét a feltámadás. De mi is az a pünkösd?

Valakinek a szállodák újranyitása, a turisztikai szezon kezdete. Van akinek családi piknik a kertben. Van akinek emlékünnep. Az egyház születése. Van akinek kiáradás, személyes erő, vígasztalás.

A nagypénteken riadtan bújkálva menekülő tanítvány háromszor tagadja meg a megtagadhatatlant. Az életét féltve nyüszítve menekül. Néhány nappal később azonban már háromezer ember előtt hirdeti, hogy nincs más út. Hogy az élete sem drága, csak hogy a "futását elvégezze". Majd később kész meghalni is ezért. 

Mi történt közben?

Egy találkozás, egy személyes kapcsolat, egy ígéret beteljesedése: "Vesztek erőt, miután eljön a Szentlélek..." (Jn:14,18) Megfoghatatlan, természetfeletti, elképzelhetetlen, érthetetlen, de mégis működő. Erőt adó.

Nemeskürty István az egykori neves történész professzor fogalmazta meg , hogy számára a kereszténység igazságának, ha semmi más bizonytéka nem lenne, csak az, hogy Krisztus megfeszítését követően 100 év múlva az egész világon ismertté lett, majd alig több mint 300 év múlva államvallássá vált a korábban minden eszközzel üldözött meggyőződés, az önmagában elég lenne.

A pünkösd az ég és a föld ismételt összetalálkozása. A gyógyító, bekötöző erő kiáradása. Nem volt ez érthető kétezer éve. Értetlenkedéssel fogadják ezt sokan ma is.

Számomra mégis személyessé vált ugyanakkor életem tragikus helyzetében. 20 évvel ezelőtt édesanyám korai halálát követően a temetésről az üres albérletbe összetörten hazatérve, immár szülők, nagyszülők, testvérek, rokonok, hozzátartozók nélkül, kinyitottam egy könyvet. A Biliából azonnal ez a mondat ugrott elő a lapok közül: "Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok." 

Ez a pünkösd. A velünk élő reménység, a velünk élő erő, a velünk élő vígasztalás, a velünk élő Isten. Itt megszűnik az értetlenség és megjelenik a békesség. "Nem hagylak titeket árván!" 

"Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk." (2Kor:8-9)

Bármilyen helyzetben vagy. Bármerre megy az életed. Nem vagy egyedül! Van akinek értékes vagy, szeret téged, ölbe vesz és bekötözi a sebeidet.

Közeledjetek az Istenhez és Ő közeledni fog hozzátok!