Összefogás, segítés, önkéntes munka

2020.07.31


Magyarország Kormánya 2020. március 11-én vészhelyzetet hirdetett ki, amely nagyban érintette a hazai felsőoktatást, így a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának működését is. Dr. Kiss-Tóth Emőke, dékán irányítása mellett, a kialakult helyzetre gyorsan reagálva a Kar együttműködést kötött a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménnyel (MESZEGYI), illetve a térség önkormányzataival, hogy a szakemberek és az önkéntes feladatokat vállaló hallgatók együtt segítsék a legveszélyeztetettebb, idős korosztályt. Az Egészségügyi Kar kiemelt feladatának tekinti a társadalmi felelősségvállalás mellett, hogy a megváltozott helyzetben is biztosítani tudja a szakmai gyakorlatot a hallgatói számára.

Büszkék vagyunk arra, hogy a közös jó érdekében szövődött együttműködés minden résztvevőt megelégedéssel, különleges szakmai tapasztalattal és az értékes munka örömével töltött el.

Az egészségügyi szervező szak hallgatói így gondolnak vissza az önkéntesség szellemében vállalt tevékenységükre:

"A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében a szakmai gyakorlatomat a MESZEGYI Miskolc-Avas telephelyén töltöm. A telephelyen team munkában végezzük a feladatainkat. Az együtt gondolkodás jelentősen növeli a munka hatékonyságát. Fontos, hogy a team tagjai azt érezzék, hogy munkájuk fontos része az egésznek, hogy számíthatnak egymásra. A team tagjai: szolgáltatási központ vezető, helyettes, házi segítségnyújtásban dolgozók, háziorvos, közösségi pszichiátriai gondozó, mentálhigiénikus, gyógytornász, családsegítő, kórházi szociális munkás, támogató szolgálat, háziorvos, szakorvos, szociális intézmények dolgozói és mi önkéntesek.

Ellátási terület: Népkert keleti része, Tampere városrész, Avasalja, Avas-dél
A közérdekű önkéntes tevékenységem során az alábbi feladatokat látom el heti 20 órában:
- napi élelmiszer jellegű, valamint személyi higiénés termékek vásárlása korlátozott mennyiségben
- postai csekk befizetése
- gyógyszer kiváltása

A koronavírus (az influenzához hasonlóan) cseppfertőzéssel terjed - köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe. Számomra is nagyon fontos, hogy figyeljünk az alapvető higiéniai szabályokra, mert ezzel jelentősen csökkenthetjük a megfertőződés esélyét. Munkám során kiemelt figyelmet fordítok a higiénés szabályok betartására. A telephelyen megkapjuk a szükséges védőeszközöket, felszereléseket: szájmaszkokat, kézfertőtlenítő szereket, gumikesztyűket, stb.

Úgy gondolom, hogy a kiválasztott önkéntes tevékenység összhangban van a készségeimmel, az érdeklődésemmel és úgy érzem, hasznos tagja lehetek a társadalmunknak. Az önkéntes munka értékes tapasztalatok forrása és számomra egy életre szóló élmény."

Greutter Zoltán

"Sokan negatívan állnak hozzá, de miből is állt egy 4 hetes önkénteskedés?

Reggel megkaptuk a beérkezett kéréseket az Önkormányzattól. Felhívtuk az idős hölgyet vagy urat, hogy tart-e még igényt a segítségre? Ha igen, onnan kezdődött az izgalmas rész. Egy külön autóval indultunk a megadott címre, ahol mindig ugyanazt kérdeztük: "Csókolom! Mit vásároljunk? Kell a postára menni? Na és valamilyen gyógyszert kell esetleg kiváltani?"

Sok idős személy néha már túlzásokba is esett, de mindig, amikor megérkeztünk a bevásárolt termékekkel, vagy csak egy csekket fizettünk be neki, mert sajnos nem bír járni, csupa hálát és jó szavakat kaptunk vissza, némelyik néni már könnyekre fakadt boldogságában.

Igen, sok nehézség akadt a vásárlásban, mivel 9 és 12 óra között egyáltalán nem mehettünk be még szociális segítőként sem a boltokba, postára, gyógyszertárba, de mindig sikerült remekelni.

Tehát bárki úgy gondolná, vagy gondolta volna, nincs semmi hála az önkénteskedésben: de van, hisz mindenki jobban érzi magát, ha tudja, hogy ismét egy jót cselekedett.

"Életünket arra tegyük, életeket jobbá tegyünk."
Az Egészségügyi Kar himnusza"

Kabai Réka

"Az emberek segítése mindig fontos szerepet töltött be az életemben, ezért is választottam az egészségügyi pályát. Örülök, hogy ezen a területen is volt lehetőségem kipróbálni magam. Tanulságos volt látni, hogy mennyit segíthetünk akár egy olyan dologgal is, mint a bevásárlás, ami nekünk nem okoz nehézséget, másnak pedig az életét jobbá teheti. Ez alatt a néhány hét alatt olyan időseknek vásároltunk be, akiknek nagy nehézséget jelent elhagyni otthonukat, vagy egyáltalán nem is képesek rá. Rengeteg hálálkodó szó és mosoly volt a köszönet, amit kaptunk, és úgy gondolom ennél több nem is kell."

Jandl Bojana

"Teljesen egyetértek mindazzal, amit csoporttársam írt. Ugyan akkor szeretnék köszönetet mondani a szaki koordinátorunknak is, aki időt és energiát nem sajnálva a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménnyel lehetőséget kínált arra, hogy önkéntes segítő munkánk, -ami magába foglalta a bevásárlást, postai csekk feladást, valamint receptek kiváltását, esetleg központi adminisztrációs munkát -, a szakmai gyakorlatunk teljesítésébe beleszámítson. Mindenkit a lakóhelyéhez legközelebbi kihelyezett központhoz irányították. Mint, ahogy mi is segítünk az időseknek, akiknek arcán a hála mosolya látszik, úgy az Egyetem is segítséget nyújtott nekünk abban, hogy a kialakult helyzet miatt könnyebb legyen a tanulmányainkhoz kapcsolódó elvárást teljesíteni. A jó szándék, a jó cselekedet bármennyire is legyen az apró jelentőségű, vagy kis dolognak tűnő, valakinek sokkal többet jelent, mint azt mi elsőre gondolnánk."

Tökölyi Csilla

Dr. Zölde Katalint, a MESZEGYI stratégiai csoportvezetőjét is megkérdeztük a közös együttműködésünkről szerzett tapasztalataikról:

"A közérdekű önkéntes tevékenység a társadalom tagjainak szolidaritásán alapul, mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység. E jelentős társadalmi erőforrás hatékonyan mozgósíthatónak bizonyult a mostani különleges helyzetben.

A résztvevő 18 hallgató a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére az intézményünk egyes telephelyeire került beosztásra. Itt kollégáink segítségével léptek kapcsolatba a vásárlás, gyógyszerkiváltás és csekkbefizetés érdekében segítséget kérő szépkorú lakosokkal. Ezt követően volt, aki a házi segítségnyújtás ellátásban dolgozó gondozónővel együtt, már önállóan végezte feladatát.

A tevékenység szervezése a lakosok által igényelt segítség típusa, az önkéntes munkaideje, illetve a korlátozó intézkedéseknek való megfelelés figyelembe vételével történt.

Az idősektől érkező visszajelzések alapján szívesen vették az önkéntesek segítségét, pozitív tapasztalatokról számoltak be a kollégáknak.

Az önkéntesek szintén hasznosnak ítélték meg a munkájukat. Mivel ezek a hallgatók nem szociális pályára készülnek, az így teljesített gyakorlat rájuk gyakorolt szemléletformáló, érzékenyítő hatása jelentős. Többen jelezték a személyes beszélgetések kapcsán, hogy a későbbiekben is szívesen részt vesznek majd önkénteskedésben, amiben intézményük a jövőben is örömmel partnerséget vállal."

dr. Zölde Katalin

Stratégiai csoportvezető, MESZEGYI